wij en de mannen onzer dromen
en de draden die ons aan hen binden – 1970